Kredit haqqında

Aqro Kreditlər

Biznesin inkişafı üçün nəzərdə tutulan kreditlər bir neçə növdə olurlar – mikro kreditlər, kiçik və orta həcmli kreditlər, habelə aqrokreditlər. Qısamüddətli və ya uzunmüddətli olan aqrokreditlər, fiziki və hüquqi şəxslərə kənd təsərrüfatı ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə ayrılır.

Bu növ kreditlər, carı kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirməyə, habelə dövriyyə kapitalı və digər xərcləri maliyyələşdirməyə imkan verir.