Kredit haqqında

Mal krediti

AGBank-dan Mal krediti

Məqsəd: Satış məntəqələrində məişət mallarının alınması
Nəzərdə tutulmuş sektor(lar) və bazar(lar): Fiziki şəxslər
Kreditin həcmi (qiyməti)
Minimal:
Maksimal:
Ödəmə müddəti: 1 aydan 24 ayadək
Əlavə xərclər: Birdəfəlik ödəmə (hər il üçün kreditin həcminin (qiymətinin) 1%-i)
Valyuta: Manat
Təminat: Zəmanət/zaminlik məktubları
Sənədlər:
  1. Ərizə
  2. Ərizəçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
  3. Borc alanın və zaminin iş yerindən arayış
  4. Zəmanət/zaminlik məktubu
  5. Borc alanın yaşayış yerindən arayış
Qeydlər: