Kredit haqqında

Avtomobil Krediti

Yeni avtomobillərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə verilən fərdi kredit növüdür.