Kredit haqqında

Biznesə dəstək krediti

ASB Bank-dan Biznesə Dəstək Krediti

ASB Bank-dan Biznes Kreditləri iri şirkətlər ilə birlikdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün sərfəli şərtlərlə kreditləri əhatə edir aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

  1. Hüquqi şəxslər və sahibkar fiziki şəxslər üçün Biznesə dəstək krediti

  2. SKMF kreditləri

Cari məhsullar üzrə kredit şərtləri və limitlər müştərilərin aşağıdakı kateqoriyalar üzrə qruplandırılması yolu ilə həyata keçirilir:

A qrupu müştəriləri

1)ASB Bankla uzunmüddətli əməkdaşlıq əlaqələrinə sahib və çarpaz bank əməliyyatları aparan yerli və beynəlxalq şirkətlər və onların əməkdaşları

2) yeni cəlb olunmuş yerli və beynəlxalq şirkətlər və onların əməkdaşları

3) fərdi sahibkarlar

4) Dövlət Büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar və onların əməkdaşları (güc strukturları və bu müəssiələrdə çalışanlar xaric)

5) Əlavə №1-də göstərilən şirkətlər və onların əməkdaşları

B Qrupu müştəriləri

1) Güc strukturları və bu müəssiələrdə çalışan əməkdaşlar

2) Özəl təhsil və səhiyyə qurumları və onlarda çalışan əməkdaşlar.

3) mövcud və/və ya yeni cəlb olunmuş yerli və beynəlxalq şirkətlər və onların əməkdaşları

4) fərdi sahibkarlar

C Qrupu müştəriləri- isə yuxarıdakı qruplar xaricində qalan digər kənar müştərilərdir.