Kredit haqqında

Nağd pul krediti

Fiziki şəxslərin kiçik həcmli maliyyə ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər daxilində verilən kredit növüdür.