Azerbaycan Beynelxalq Banki bütün kreditləri
Minumum AZN Maksimum AZN
94 1128 Ümumi ödəniş (minimum faizlə)
96 1152 Ümumi ödəniş (minimum faizlə)
Jasmine Card
83.33 1000 Ümumi ödəniş (minimum faizlə)
Qibla Card
83.33 1000 Ümumi ödəniş (minimum faizlə)
Murabaha Card
83.33 1000 Ümumi ödəniş (minimum faizlə)
loading