Kredit haqqında

“İşiniz İrəli” Kampaniyası (Kiçik və orta biznesə)

Kiçik və orta biznes sahibləri, fərdi sahibkarlar üçün “İşiniz İrəli” Kampaniyası
Biznes-layihələrin kreditləşdirilməsi bizim bank fəaliyyətimizin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Buna görə də, biz öz kredit vəsaitlərimizi müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi üçün, istər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə, istərsə də hüquqi şəxslərə - şirkətlərə təklif edirik.

Kreditləşdirilən sahələr:

  • Sənaye
  • Ticarət
  • İnşaat
  • Xidmət sahəsi
  • Kənd təsərrüfatı


Kiçik və orta sahibkarlara (KOS) kreditlər: Üstünlüklər:

 

  • Bankımızın inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edən prioritet istiqamətlərdən biri kiçik və orta sahibkarlığın (KOS)maliyyələşdirilməsidir. Biz KOS layihələrini, onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, Sizə müxtəlif kredit məhsullarının seçimini əlverişli ödəniş sxemləri təqdim etməklə, girovların seçilməsinə və qiymətləndirilməsinə çevik yanaşma tətbiq etməklə və Sizə maksimum məsləhət dəstəyi verməklə maliyyələşdiririk.

 

  • KOS-la böyük iş təcrübəsi bizim mütəxəssislərə kiçik və orta müəssisələrin kreditləşdirilmə mexanizminin beynəlxalq standartlar səviyyəsində keyfiyyətli kredit proseduralarının və sxemlərinin tətbiq edilməsinə əsaslanan, xüsusi qabaqcıl sistemini işləyib hazırlamaq imkanı vermişdir. Layihələrin maliyyələşdirilməsi həm beynəlxalq maliyyə institutlarından, həm də digər mənbələrdən vəsaitin cəlb edilməsi ilə həyata keçirilir.


İşiniz İrəli” Kampaniyası (Kiçik və orta biznes sahibləri, fərdi sahibkarlar üçün):

 

Kreditin minimal məbləği

20 000 USD/AZN/EUR

Kreditin maksimal məbləği

1 000 000 USD/AZN/EUR

Müddət

4 ilə qədər

% dərəcəsi

İllik 18%-dən başlayaraq

Təminat (girov)

Daşınar və daşınmaz əmlak