Kredit haqqında

İpoteka krediti

İpoteka Krediti

  • Valyuta: AZN
  • Məbləğ: 50 000 manatdan və ya girov qoyulan yaşayış sahəsinin bazar dəyərinin 80%-indən artıq ola bilməz.
  • Müddət:3 ildən 25 ilədək
  • İpoteka kreditinin illik dərəcəsi: 8%-dən artıq ola bilməz
  • Kredit alan: yalnız Azərbaycan Respublikasınıın vətəndaşlarına
  • Girov: yaşayış sahəsi

 

  • İpoteka kreditinin dəyərinin qiymətləndirilməsi: kredit üzrə əsas borc və hesablanan faizlər hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər ) ödənilir. İpoteka kreditləri üzrə aylıq məbləğ borcalanın( borcalanların ) aylıq məcmu gəlirlərinin 70% -dən çox olmamalıdır.
  • borcalanın həyatı və əmək qabiliyyəti, habelə girov qoyulan yaşayış sahəsi kreditin məbləğinə bərabər məbləğdə sığorta olunmalıdır.

Tələb olunan sənədlər:

Son 12 ay üçün gəlirlərin mənbəyinin və kreditin qaytarılmasını təmin edən Təqaüd Fonduna ayrılmaların təsdiqi

Satın alınan əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd

Ailənin tərkibi haqqında sənəd

Kredit mütəxəssisi tərəfindən tövsiyə olunan digər sənədlər