Əlverişli əmanət AZN

AccessBank
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi
  • Faizlərinin ödənişi: Hər ayın sonunda

Üstünlüklər

  • Əmanətdəki məbləğdən sərbəst istifadə etmək imkanı
  • Əmanət məbləğini tam şəkildə çıxardıqda belə hesabı aktiv saxlamaq imkanı
  • Minimal və maksimal müddətin olmaması
  • Faizlərin aylıq kapitallaşması
  • Əmanət hesabını həm nağd, həm də istənilən bankın ödəniş kartı ilə myAccess üzərindən nağdsız qaydada məhdudiyyətsiz artırmaq imkanı
  • Əmanət məbləğinə uyğun faiz dərəcəsinin artımı

Faiz cədvəli

Hesabın balansıAZN üçün İllik faiz dərəcəsi
0 - 999,99 0,1%
1 000 və daha yuxarı 5,0%

 

Məbləğ:1000 AZN
Müddət:
Faiz:5.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Müddətli əmanət AZN

Faiz

9.50%

Aylıq gəliriniz

39.58 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,950 M

Müddətli əmanət USD

Faiz

1.50%

Aylıq gəliriniz

6.25 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,150 M

Yığım əmanəti AZN

Faiz

8%

Aylıq gəliriniz

33.33 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,800 M

Yığım əmanəti USD

Faiz

1%

Aylıq gəliriniz

4.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,100 M

Əlverişli əmanət USD

Faiz

0.50%

Aylıq gəliriniz

2.08 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,050 M