Müddətli əmanət AZN

AccessBank
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi
  • Maksimal faiz dərəcəsi: AZN - 9,5%; USD – 1,5%
  • Faizlərinin ödənişi: Müştərinin istəyilə - aylıq, rüblük, yarımillik, illik və ya müddətin sonunda

Üstünlüklər

  • Faizlərin müştəri istəyinə uyğun verilməsi
  • Faizlər kart hesabına ödənilə bilər
  • Minimal ilkin əmanət tələbi
  • Müqavilənin avtomatik uzadılması

Qeyd: Ehtiyac olduğu halda müştəri əmanət əsasında əmanət məbləğinin 80%-dək həcmində Zəmanətli kredit əldə edə bilər.

Əmanətin müddəti (aylar)Faizlərin aylıq ödənilməsi*Faizlərin rüblük ödənilməsiFaizlərin yarımillik ödənilməsiFaizlərin müddətin sonunda ödənilməsi
1-2 0,3% - - 1,0%
3-5 2,3% 2,6% - 3,0%
6-8 5,8% 6,0% 6,3% 6,5%
9-11 6,8% 7,0% 7,3% 7,5%
12-17 7.8% 8.0% 8.3% 8.5%
18-24 8.8% 9.0% 9.3% 9.5%
Məbləğ:50 AZN
Müddət: 1 ay - 2 il
Faiz:9.50%

Digər bənzər əmanətlər:

Müddətli əmanət USD

Faiz

1.50%

Aylıq gəliriniz

6.25 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,150 M

Yığım əmanəti AZN

Faiz

8%

Aylıq gəliriniz

33.33 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,800 M

Yığım əmanəti USD

Faiz

1%

Aylıq gəliriniz

4.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,100 M

Əlverişli əmanət AZN

Faiz

5%

Aylıq gəliriniz

20.83 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,500 M

Əlverişli əmanət USD

Faiz

0.50%

Aylıq gəliriniz

2.08 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,050 M