«Korporativ» əmanəti

BankOfBaku
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi
Depozit şərtləri

Müddət

3 aydan 24 ayadək

 • 3 aydan 12 aya qədər – 1 ay
 • 12 aydan 24 aya qədər - 3 ay

Faizlərin ödənilməsi

Aylıq, müddətin sonunda

Əmanətin ilkin məbləği

min – 30 000 AZN/USD/EUR
maks – yoxdur

Faiz dərəcəsi

Cədvələ əsasən

Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması

Vaxtından əvvəl çıxarılan əmanətlər və ya əmanətin azaldılan hissəsi üçün, faizlər aşağıda göstərilən düstura əsasən hesablanır: Qaytarılan məbləğə və ya azaldılan hissəyə ödənilən faizlər (bundan sonra «F») yenidən aşağıdakı düstur əsasında hesablanır: 
F = S * (R * (N -1) / 360) * (N - 1) / T 
Burada işarələr aşağıdakıları bildirir: 
S - əmanətin azaldılan hissəsi (əgər əmanət tam çıxarılmırsa); 
R - Müqavilənin faiz dərəcəsi; 
N - Müqavilənin bağlandığı tarixdən başlayaraq azaldılma aparılan tarixədək keçən günlərin sayı; 
T - əmanət müddəti günlərlə.

Əmanətin azaldılması:

 • Azaldılan məbləğin minimumu - 5 000 AZN/USD/EUR.
 • Azaldılan hissə üzrə faizlər müvafiq düstur əsasında yenidən hesablanır.
 • Əmanət 10 000 AZN/USD/EUR qalanadək azaldıla bilər

Əmanətin artırılması:

 • Əmanətin müddətin yarısından sonra artırılmasına icazə verilmir.
 • Əlavələrə əmanətin artırıldığı dövrdə xidmət tarifləri və şərtlərində eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlər, digər bütün hallarda isə fərdi qaydada müəyyən edilmiş şərtlər tədbiq edilir.
 • Artırılan məbləğin minimumu - 5 000 AZN/USD/EUR

Avtomatik prolonqasiya:

Əmanət müddəti qurtardıqdan sonra ertəsi gün əmanətçi əmanətin qaytarılmasını tələb etmədikdə həmin dövrdəki tarif və şərtlərdə eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlərlə, digər bütün hallarda isə Bankın birtərəfli qaydada müəyyən etdiyi şərtlərlə uzadılır.

Əlavə üstünlüklər:

 • Əmanət yerləşdirilərkən MC Business tipli kart verilə bilər: 

  - əmanətin məbləği 50 000 AZN/USD/EUR qədər olduqda – 1 kart; 
  - əmanətin məbləği 50 000-dən 100 000 AZN/USD/EUR qədər olduqda – 2 kart; 
  - əmanətin məbləği 100 000 AZN/USD/EUR çox olduqda – 3 kart
 • Kart sahiblərinin adları Əmanətçinin səlayihətli şəxsi tərəfindən yazılı formada təqdim olunmalıdır.
 • Əmanətçiyə nağd kredit də ayrıla bilər. Kreditin şərtləri bankın Kredit Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir
 • Əmanətçi pulsuz kart alma hüququndan istifadə etdikdən sonra, əlavə kart almaq üçün müraciət etdikdə, ona həmin günə qüvvədə olan müvafiq komissiyalar tutulmaqla kart verilə bilər.
Məbləğ:30000 AZN
Müddət: 2 ay - 2 il
Faiz:10.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Manat əmanəti

Faiz

12%

Aylıq gəliriniz

50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

6,200 M

«Dinamik» əmanəti

Faiz

4%

Aylıq gəliriniz

16.67 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,400 M