İkiqat fayda

BankRespublika
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

*Təklif yalnız 15 000 – 100 000 AZN məbləğində yerləşdirilən əmanətləri əhatə edir

 

Əmanətlərin sığortalanması

Bank Respublika “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” dövlət qanununa əsasən yaradılmış Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Əhalinin Bankda yerləşdirilmiş əmanətləri Fondun şərtlərinə əsasən sığortalanır. “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” dövlət qanununa əsasən sığorta halı yarandıqda Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən sığortalanmış əmanət üzrə ödənilən kompensasiyanın məbləği əmanətin 100% həcmində təşkil edir.

Əmanəti vaxtından əvvəl götürülmə şərtləri

Əmanətçi öz əmanətini Bankdan vaxtından əvvəl də geri götürə bilər. Əmanətçi əmanəti geri istəyərsə Bank əmanətin tam məbləğini maksimum 5 iş günü ərzində əmanətçiyə qaytarır. Bu öhdəlik əmanət Banka yerləşdirilərkən imzalanan müqavilədə də əks olunur. Əmanəti vaxtından əvvəl götürdükdə əmanət üzrə hesablanmış faizlər müştəriyə əmanətin faktiki müddətindən asılı olaraq ödənilir. Əgər, əmanətin faktiki müddəti:

  • 90 gün və daha azdırsa – hesablanmış faizlər ödənilmir
  • 91 – 365 gündürsə – hesablanmış faizlərin 45 %-i ödənilir
  • 366 gün və daha çox – hesablanmış faizlərin 75% -i ödənilir

Fiziki şəxslər

Aylar

Aylıq

əsasda

Müddətin sonunda

12

8% (illik)

8,5% (illik)

24

8,5% (illik)

9% (illik)

36

8,5% (illik)

9% (illik)

Məbləğ:15000 - 100000 AZN
Müddət: 3 ay - 3 il
Faiz:8.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Depozit tapilmadi