Ötən ay PAŞA Bankın aktivləri 20%-ə yaxın artıb

Ötən ay PAŞA Bankın aktivləri 20%-ə yaxın artıb | alkredit.az

Fevral ayının sonuna Bankın cəmi aktivləri 1 milyard 439 milyon 480 min manat təşkil etmişdir ki, bu da Yanvar ayı ilə müqayisədə 236,4 milyon manat və ya 19,6% çoxdur. Yanvar ayın sonunda Bankın aktivləri 1 milyard 203 milyon 77 min manat idi.

KREDİTLƏR ARTIR

Fevralda Bankın kredit portfeli 67 milyon 679 min 874 manat və ya 12,6% artaraq 606 milyon 368 min 396  manata yüksəlib. Bankın investisiya portfeli isə cüzi azalaraq 102,155  milyon manatdan 96,225 milyon manata düşüb.

MÜŞTƏRİ HESABLARINDA VƏSAİTLƏR ARTIB

Fevral ayında PAŞA Bankın depozit portfeli təxminən 175,11 milyon manat və ya 27,8% artaraq 804 milyon 752 min 807 manata çatıb. Bankda müddətli depozitlər 15,1% artaraq 165 milyon 564 min 128 manat, tələbli depozitlər isə 31,5% artaraq 639 milyon 188 min 680 manat təşkil edib.

Fevral ayında PAŞA Bankın xalis zərəri 18 milyon 141 min 93 manat təşkil edib.

Göstərici

DEKABR 2014 (İllik)

2015 Yanvar

2015 Fevral

Cəmi aktivlər

AZN

1 278 732 113

1 203 077 115

1 439 480 443

Kredit portfeli

AZN

542 926 097

538 688 523

606 368 396

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə yaradılan ehtiyatların məbləği

AZN

-28 828 505

-28 668 738

-30 077 359

Investisiya portfeli

AZN

205 240 492

102 155 848

96 225 782

Müştəri hesabları

AZN

701 400 713

629 641 724

804 752 807

Müddətli

AZN

142 865 938

143 807 593

165 564 128

Tələbli

AZN

558 534 775

485 834 131

639 188 680

Nizamnamə kapitalı

AZN

333 000 000

333 000 000

333 000 000

Cəmi kapital

AZN

332 959 764

335 843 657

317 691 579

Faiz gəliri (yığılmış)

AZN

6 009 444

5 995 390

6 108 778

Faiz xərci (yığılmış)

AZN

-1 344 852

-1 312 521

-249 786

Qeyri faiz gəliri (yığılmış)

AZN

2 988 947

1 055 081

-17 291 564

Əməliyyat xərcləri (yığılmış)

AZN

-3 575 412

-2 024 827

-5 021 353

İşçilər üzrə xərclər (yığılmış)

AZN

-1 643 207

-1 046 974

-1 147 676

Vergilər və ehtiyatlardan əvvəl mənfəət/(zərər)(yığılmış)

AZN

4 078 127

3 713 124

-16 453 925

Əməliyyat gəliri/(xərci) (yığılmış)

AZN

7 653 539

5 737 950

-11 432 572

Xalis gəlir/(zərər) (yığılmış)

AZN

-2 899 961

2 857 630

-18 141 093

Kapitalın gəlirliyi

%

11%

10%

28%

Aktivlərin gəlirliyi

%

3%

3%

7%

Likvidlik Əmasalı

%

94%

78%

88%

Kreditlərin müştəri hesablarına nisbəti

%

77%

86%

75%

Qeyri işlək kreditlər üzrə əmsal

%

8%

6%

11%

Bir işçi üzrə gəlirlik

AZN

100 767

17 441

-16 948

Bir işçi üzrə xərclər

AZN

-89 177

-6 154

-20 971

Bir işçi üzrə aktivlər

AZN

3 983 589

3 656 769

4 284 168

İşçilərin sayı

321

329

336

Filialların sayı

2

2

2

Şöbələrin sayı

8

8

8

Bankomatların sayı

26

26

26

Aktiv plastik kartların sayı

15 239

15 866

16 482