AtaBank-dan Yığım əmanəti

AtaBank-dan Yığım əmanəti | alkredit.az

Minimal məbləğ

1000 USD / EUR və ya 1000 manat

Faizlərin ödənişi və müddətindən asılı olaraq faiz dərəcələri

Faizlər hər ay əsas məbləğin üzərinə gəlir və müddət bitdikdə verilir. 
AZN/USD – 12 ay - 9.5 % illik (60 ay - 13.5 % illik), EUR – 12 ay 4.5 % illik (24 ay - 5.5% illik) 

Müddət

12 aydan 60 ayadək

Əlavə imkanlar və güzəştlər 

 1. Hər ay minimum 200 AZN/USD/EUR manat olmaqla əmanəti artırmaq imkanı
 2. Artırılan məbləğin cəmi ilkin əmanət məbləğinin 3 mislindən artıq ola bilməz
 3. Son 6 ayda əlavə olunacaq məbləğ üçün AZN/USD üzrə illik faiz dərəcəsi - 8%, EUR üzrə isə -3%
 4. Müştərinin arzusu ilə əmanətinin miqdarından asılı olaraq ona kredit kartı verilə bilər:

        - VİSA Classic / MasterCard Standard - 1000 - 10 000 USD / EUR və ya manat üçün

        - VİSA Gold / MasterCard Gold - 10 000- 50 000 USD / EUR və ya manat üçün

        - Visa Platinum / MasterCard Platinum - 50  000 USD / EUR və ya manatdan yuxarı məbləğ üçün

Kredit xəttinin limiti əmanətin maksimum 50%-i həcmində ola bilər.

 1. Müştəriyə əmanətin 80%-i məbləğində güzəştli kredit verilə bilər. Bu kreditin faiz dərəcəsi minimum əmanətin faiz dərəcəsindən 4% yuxarı olmalıdır.
 2. Əmanət vaxtından əvvəl götürülə bilər:
 • 3 aydan tez götürüldükdə heç bir faiz ödənilmir;
 • 3-6 ay arası illik 1.5% AZN/USD və 0.5% EUR üçün hesablanır;
 • 6-24 ay arası illik 3% AZN/USD və 1% EUR üçün hesablanır;
 • 24-36 ay arası illik 5.5% AZN/USD üçün hesablanır;
 • 36 aydan yuxarı, lakin müddətdən əvvəl götürülərsə, illik 7% AZN/USD  üçün hesablanır;

http://www.atabank.com/?sid=146