“Atrabank” ASC və “Qafqaz İnkişaf Bank” ASC birləşə bilərlər

Atrabank ASC və Qafqaz İnkişaf Bank ASC birləşə bilərlər | alkredit.az

Cənab Prezident İlham Əliyevin göstəriş və tövsiyyələrində bank sektorunun sağlamlaşdırılmasının əsas yollarından biri bankların konsalidasiyası nəzərdə tutulmuıdur. Bunu əsas tutaraq lisenziyaları alınmış  “Atrabank” ASC və Qafqaz İnkişaf Bank” ASC-nin səhmdaları birləşmə haqqında qərar qəbul etdilər. Qanunvericiliyə əsasən bu məsələ məhkəmə yolu ilə həll olunmalıdır. Ona görə də bu banklar məhkəməyə müraciət etdilər və məhkəmə 18 fevral tarixində bu iki bankın birləşməsi haqqında qərar qəbul etdi.

“AtraBank” ASC-nin mətbuat xidməti.