“Finoko” BOKT 9% gəlirliliyə malik istiqraz buraxıb