Milli Depozit Mərkəzi ləğv edilir

Milli Depozit Mərkəzi ləğv edilir | alkredit.az

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanun”a əsasən Milli Depozit Mərkəzi QSC (MDM) kimi ləğv edilərək yenidən, qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi olaraq təşkil edilməlidir.

QSC-nin İdarə Heyətindən bildirilib ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İ.Əliyevin 14 iyul 2015-ci il tarixli Fərmanına müvafiq olaraq Qiqymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təklifləri əsasında MDM-in yeni nizamnaməsi hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə təsdiq üçün  təqdim edilmişdir. Hal-hazırda Depozitar sisteminin yenidən təşkili üzrə digər təşkilati və hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparılır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin 14 iyul 2015-ci il tarixli Fərmanı ilə “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” qüvvəyə minmişdir. “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanun” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının İnkişafı” Dövlət Proqramı çərçivəsində qəbul edilmişdir.

Yeni qanun qiymətli kağızlar bazarında strukturunda və o cümlədən depozitar sistemində bir sıra dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Qanuna əsasən, təşkil edilən yeni depozitar sisteminin mərkəzi institutu Mərkəzi Depozitardır. Mərkəzi Depozitarın üzvlərinin isə investisiya şirkətləri və investisiya fondunın depozitarlarının olması nəzərdə tutulmuşdur.

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanun”da göstərildiyi kimi Mərkəzi Depozitar institutu kimi respublika üzrə yalnız Milli Depozit Mərkəzi çıxış edə bilər. Beləliklə, Mərkəzi Depozitar olan Milli Depozit Mərkəzinin ali idarəetmə orqanı Müşahidə şurası olmaqla, vəzifələrinə qiymətli kağızların saxlanması və uçotunun aparılması; qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin hesablarının uçotunun aparılması; qiymətli kağızlar və onların mülkiyyətçilərinin hesabları üzrə elektron sistemin təşkilinin və aparılmasının təmin edilməsi; qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması; nominal saxlayıcıların hesablarının uçotunun aparılması; qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsinin qeydiyyatı; öz üzvlərinə, emitentlərə, fond birjalarına, klirinq təşkilatlarına fəaliyyətində nəzərdə tutulan vəzifələrlə əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi;  müştərilərin sorğusu əsasında hesablarından çıxarışların; aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatların verilməsi və “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş xidmətlər, yəni, investisiya fondunun səhmlərinin (paylarının) saxlanılması, onlara hüquqların, yüklülük faktlarının uçotu və təsdiqi, investisiya fondunun idarəçilikdə olan aktivlərinin, onlara dair sənədlərin saxlanılması və uçotunun aparılması, habelə,  pul hesablarının açılması və aparılması, pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi daxildir.

Qanuna müvafiq olaraq, notarial əqdlərinin qeydiyyatının  avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur və  bu cür əqdlər bağlanıldıqda depozitar sistemi və notariuslar arasında məlumat mübadiləsi onlayn rejimində həyata keçiriləcəkdir.

Qanun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən klirinq və depozitar lisenziyalarının fəaliyyəti dayandırılır və mövcud olan depozitarlar 15 sentyabr 2015-ci il tarixindən bütün saxladığı qiymətli kağızları və reyestrsaxlayıcılar isə qiymətli kağızlar sahiblərinin reyestrlərini Milli Depozit Mərkəzinə ötürməlidirlər. Həmçinin broker, diler və aktivləri idarə edənlər qismində çıxış edən hər bir təşkilat investisiya şirkəti lisenziyası almaq üçün müraciət etməli və fond birjası isə fəaliyyətini yeni tələblərə müvafiq aparmalıdır.

 

mənbə:marja