Bakı Fond Birjasında 8 dəfədən çox azalma

Bakı Fond Birjasında 8 dəfədən çox azalma | alkredit.az

2016-cü ilin yanvar-mart ayı ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 579 milyon 921 min 763.18 manat təşkil etmişdir.

Birjadan “Marja”ya daxil olmuş məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,4 dəfə azdır. Ötən ilin birinci rübündə əqdlərin həcmi 4 milyard 885 milyon 717 min manatdan çox idi.

Əqdlərin sayı isə 21 min 738-dən 8 min 805-ə düşüb.

Bütün alətlər üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli

Bazarın sektoru

Dövriyyə (azn), 2016

Dövriyyə (azn), 2015

Əqdlərin həcmi, AZN

Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi, AZN

Əqdlərin sayı

I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı

154,463,807.72

47

14,914,881.15

5

MN Dövlət İstiqrazları

154,463,807.72

47

14,914,881.15

5

Dİ yerləşdirmə

76,477,659.19

21

0

0

Dİ təkrar

77,986,148.53

26

14,914,881.15

5

AMB Notları

0

0

0

0

NOT yerləşdirmə

0

0

0

0

NOT təkrar

0

0

0

0

II. Pay bazarı

5,657,405.41

309

49,653,601.01

1080

Səhmlər yerləşdirmə

5,000,000.00

4

48,320,550.00

18

Səhmlər təkrar

657,405.41

305

1,333,051.01

1062

III. Borc Alətləri Bazarı

22,102,590.63

33

595,623,093.77

185

AİF istiqrazları  yerləşdirmə

0

0

3,000,000.00

1

AİF istiqrazları təkrar

8,852,249.09

3

490,419,969.54

69

Digər korporativ istiqrazlar* yerləşdirmə

3,878,408.45

16

11,034,136.70

21

Digər korporativ istiqrazlar* təkrar

9,371,933.09

14

91,168,987.53

94

-  o cümlədən market meyker

0

0

115,786,465.24

55

IV. REPO əməliyyatları

0.00

0

46,098,567.05

34

AMB-nin Repo əməliyyatları

0

0

16,073,614.71

15

Digər Repo əməliyyatlar

0

0

30,024,952.34

19

V. Törəmə Alətlər Bazarı

397,697,959.41

8416

4,179,427,031.45

20434

Valyuta

371,696,306

7,136

4,109,752,139.27

18092

Əmtəə

26,001,654

1,280

69,674,892.18

2342

Cəmi

579,921,763.18

8,805.00

4,885,717,174.43

21,738.00

İxtisarlar:

Dİ – dövlət  istiqrazları

AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı

DQK – Dövlət qiymətli kağızları

KQK – Korporativ qiymətli kağızlar