Bu gün açıqlanacaq mühüm məlumatlar

Bu gün açıqlanacaq mühüm məlumatlar | alkredit.az

Zaman

Valyuta

Hadisə

Proqnoz

Əvvəlki

19 May 2016

12:30

GBP

Pərakəndə Satışlar (Aylıq)

0,5%

-1,3%

12:30

GBP

Pərakəndə Satışlar (İllik)

2,5%

2,7%

12:30

GBP

Baza Pərakəndə Satışlar (Aylıq)

0,5%

-1,6%

12:30

GBP

Baza Pərakəndə Satışlar (İllik)

1,9%

1,8%

15:30

EUR

Avropa Mərkəzi Bankının Pul Siyasəti  İclasının Protokollarının Dərc Olunması

16:30

USD

Filadelfiya Fed İstehsal İndeksi

3,5

-1,6

16:30

USD

İşsizlik Haqlarından Faydalanma  Müraciətləri

276K

294K

16:30

CAD

Topdan Satışlar (Aylıq)

-0,5%

-2,2%

16:30

USD

Filadelfiya Fed Məşğulluq

-18,5

18:30

USD

Federal Açıq Bazar Komitəsinin üzvü  (FOMC)  Dudley-in çıxışı