Energocredit Azərbaycana xöş gəlmisiniz!

Energocredit Azərbaycana xöş gəlmisiniz! | alkredit.az

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) dayanıqlı enerjinin zəncirvari maliyyələşdirilməsi qurumu olan Energocredit Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Məqsədimiz sizə:

Energocredit “Qafqazda Enerjiyə Qənaət Proqramının” bir hissəsi kimi korporativ həmçinin yaşayış-məişət enerjiyə qənaət layihələrini, həmçinin yenilənə-bilən enerji layihələrini əhatə etmək üçün 100 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit xətti vasitəsilə Qafqaz regionunda öz əməliyyatlarının miqyasını artırır.

Enerjiyə qənaət layihələrini həyat keçirməklə, alt-borcalanlar kredit məbləğinin 10%-dən 15%-ə qədərini İnvestisiyaya Həvəsləndirmə Ödənişi kimi əldə edirlər. AYİB öz Donorları ilə birgə sözügedən İnvestisiyaya Həvəsləndirmə Ödənişlərini Azərbaycandakı münasib şirkətlərə və fərdi investorlara təmin edir.

Tərəfdaş bankalarının köməyi ilə, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB)Azərbaycanda enerjiyə qənaət və ya yenilənə-bilən enerji layihələrinə sərmayə qoymaq niyyətində olan bütün Azərbaycan sahibkarları üçün eləcə də fərdi şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş kredit xətti açmışdır. Sözügedən kredit xətti Qafqazda Enerjiyə Qənaət Proqramının (QEQP) bir hissəsidir.

Energocreditin Azərbaycandaki Tərəfdaşı Dəmirbank-dir.

Energocredit Azərbaycana xöş gəlmisiniz! | alkredit.az

 

 

 

Niyə Energocredit?

Energocredit Azərbaycan ilə birgə siz aşağıdakılara nail olacaqsınız

 

Energocredit Azərbaycana xöş gəlmisiniz! | alkredit.az

Kredit kart sifarişi burada: http://alkredit.az/az/type/kredit-kartları-27