Mərkəzi Bank valyuta ehtiyatlarının idarə olunmasından 200 milyon dollar gəlir əldə edəcək.