Qiymətli kağızlar bazarı 2015-ci ili ciddi geriləmə ilə başa vurdu

Qiymətli kağızlar bazarı 2015-ci ili ciddi geriləmə ilə başa vurdu | alkredit.az

Birjadan daxil olmuş məlumata görə, birjanın ötən il dövriyyəsi 2014-cü illə müqayisədə təxminən 4,7 milyard manat və ya 35,6% azalıb.

Törəmə alətlər bazarı (Foreks) xaric əqdlərin həcmi 2,26 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 3,8 dəfə azdır. 2014-cü ildə törəmə alətlər bazarı (Foreks) xaric əqdlərin həcmi 8 milyard 645 milyon manatdan çox idi.

 

Bütün alətlər üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli

Bazarın sektoru

Dövriyyə (azn), 2015

Dövriyyə (azn), 2014

Əqdlərin həcmi, AZN

Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi, AZN

Əqdlərin sayı

I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı

20,793,458.90

17

615,773,709.29

124

MN Dövlət İstiqrazları

20,793,458.90

17

107,908,649.11

48

Dİ yerləşdirmə

0

0

80,311,321.02

31

Dİ təkrar

20,793,458.90

17

27,597,328.09

17

AMB Notları

0

0

507,865,060.18

76

NOT yerləşdirmə

0

0

158,054,771.87

47

NOT təkrar

0

0

349,810,288.31

29

II. Pay bazarı

279,448,960.97

3755

1,029,085,816.64

5457

Səhmlər yerləşdirmə

268,703,390.35

114

1,009,478,762.63

655

Səhmlər təkrar

10,745,570.62

3641

19,607,054.01

4802

III. Borc Alətləri Bazarı

1,837,125,925.98

668

3,459,700,712.33

491

AİF istiqrazları  yerləşdirmə

45,382,918.00

11

40,240,000.00

20

AİF istiqrazları təkrar

1,502,415,877.29

196

1,079,553,451.68

199

Digər korporativ istiqrazlar *yerləşdirmə

25,620,244.66

82

2,136,201,810.64

80

Digər korporativ istiqrazlar * təkrar

263,706,886.03

379

203,705,450.00

192

-  o cümlədən market meyker

227,864,964.70

272

87,771,481.09

106.00

IV. REPO əməliyyatları

123,762,620.25

113

3,540,809,139.74

297

AMB-nin Repo əməliyyatları

32,217,600.76

30

1,803,653,833.93

137

Digər Repo əməliyyatlar

91,545,019.49

83

1,737,155,305.81

160

V. Törəmə Alətlər Bazarı

6,194,376,765.84

48814

4,480,338,367.82

30,328.00

Valyuta

6,095,486,561.34

43445

3,697,788,960.38

27,318.00

Əmtəə

98,890,204.50

5369

782,549,407.44

3,010.00

Cəmi

8,455,507,731.94

53,367.00

13,125,707,745.81

36,697.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mənbə:marja