Faizlər əvvəlcədən

Unibank
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

— Müştəri üzrə maksimal məbləğ – 200 000 AZN
— Əmanət müddəti ərzində əmanətin artırılmasına icazə verilmir.
— Əmanətin vaxtından əvvəl tələbedilməsi hallarında depozit üzrə faiz 0% (sıfır) faiz dərəcəsi üzrə ödəniləcəkdir.
— “Faizlər əvvəlcədən” əmanətinin vaxtından əvvəl xitam edilməsi hallarında müştəri tərəfindən “Hesablaşma Kassa Əməliyyatlar”-na görə 10 AZN komissiya tətbiq olunur.
— “Faizlər əvvəlcədən” əmanət növündə avtomatik longasiya  mövcüddür.

Məbləğ:500 AZN
Müddət: - 12 ay
Faiz:7.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Müddətli əmanət (AZN,USD,EUR)

Faiz

10%

Aylıq gəliriniz

41.67 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

6,000 M

Yığım əmanəti (AZN,USD)

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M

Proqressiv (AZN,USD)

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M