Müddətli əmanət (AZN,USD,EUR)

Unibank
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

AZN USD EUR
6 ay 4 % - -
12 ay 9 % 2 % 0.1 %
18 ay 9.5 % 2 % -
24 ay 10 % 2 % -
36 ay 10 % -

-

Faizlərin ayda bir dəfə alınması
AZNUSDEUR
12 ay8.5 %1.8 %-
18 ay9 %1.8 %-
24 ay9.5 %1.8 % -
36 ay9.5 %- -

Məbləğ:500 AZN
Müddət: - 3 il
Faiz:10.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Yığım əmanəti (AZN,USD)

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M

Proqressiv (AZN,USD)

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M

Faizlər əvvəlcədən

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M