Yığım əmanəti (AZN,USD)

Unibank
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

Müddət AZN USD EUR*
12 ay 7 % 0.6 %

-

Aylıq artımsız
Müddət AZN USD EUR*
12 ay 7 % 0.5 %  -
Depozit məbləğin artırılması: mümkündür
— Artımın minimum məbləği: 10 AZN/USD
— Faizlərin hesablama metodu: Hər ay faizlərin kapitallaşdırılması (Kapitallaşdırma - faizlərin hesablanmasında əmanətin məbləğindən başqa bu məbləğ üzrə əvvəl hesablanmış faizləri nəzərə alır).
— Müddətin uzadılması: depozit müddəti bitdikdən sonra onu avtomatik olaraq uzatmaq mümkündür
— Faizlərin alınması: müddətin sonunda

e) Əmanətin müddəti faktiki olaraq 0- 90 günə kimi olduqda illik 0 (sıfır) faiz dərəcəsi üzrə;

f) Əmanətin müddəti faktiki olaraq 91-180 günə kimi olduqda illik faiz dərəcəsinin 20%-ni təşkil edən faiz dərəcəsi üzrə

g) Əmanətin müddəti faktiki olaraq 181-360 günə kimi olduqda illik faiz dərəcəsinin 30%-ni təşkil edən faiz dərəcəsi üzrə

Məbləğ:50 AZN
Müddət: - 12 ay
Faiz:7.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Müddətli əmanət (AZN,USD,EUR)

Faiz

10%

Aylıq gəliriniz

41.67 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

6,000 M

Proqressiv (AZN,USD)

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M

Faizlər əvvəlcədən

Faiz

7%

Aylıq gəliriniz

29.17 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,700 M