Sərbəst əmanət

VTB
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi
Məbləğ:50 AZN
Müddət: 12 ay - 12 ay
Faiz:2.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Sərbəst Əmanət

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M

“Sərfəli” əmanəti

Faiz

12.50%

Aylıq gəliriniz

52.08 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

6,250 M

Universal Əmanət

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M

“Sərfəli” əmanəti

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M