“Sərfəli” əmanəti

VTB
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

50 000 AZN / 30 000 USD / 2 000 000 RUB qədər vəsait yerləşdirildikdə

Əmanətin müddəti

İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər hər ay ödənildikdə)

İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər müddətin sonunda ödənildikdə)

AZN

USD

RUB

AZN

USD

RUB

90 gündən 179 günədək

3,40%

0,65%

0,65%

3,50%

0,75%

0,75%

180 gündən 269 günədək

4,80%

0,95%

0,95%

5%

1,05%

1,05%

270 gündən 364 günədək

6,25%

1,65%

1,65%

6,5%

1,75%

1,75%

365 gündən 544 günədək

7,55%

2,%

2%

8%

2,10%

2,10%

545 gündən 730 günədək 7,55% 2,15% 2,15% 8% 2,25% 2,25%


50 000 AZN / 30 000 USD /  2 000 000 RUB məbləğdən başlayaraq vəsait yerləşdirildikdə

Əmanətin müddəti

İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər hər ay ödənildikdə)

İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər müddətin sonunda ödənildikdə)

AZN

USD

RUB

AZN

USD

RUB

90 gündən 179 günədək

3,9%

0,9%

0,9%

4%

1%

1%

180 gündən 269 günədək

5,3%

1,2%

1,2%

5,5%

1,3%

1,3%

270 gündən 364 günədək

6,75%

1,9%

1,9%

7%

2%

2%

365 gündən 544 günədək

8,05%

2,25%

2,25%

8,5%

2,35%

2,35%

545 gündən 730 günədək 8,05% 2,4% 2,4% 8,5% 2,5% 2,5%

Məbləğ:100 - 5000 AZN
Müddət: 3 ay - 2 il
Faiz:3.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Sərbəst Əmanət

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M

“Sərfəli” əmanəti

Faiz

12.50%

Aylıq gəliriniz

52.08 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

6,250 M

Universal Əmanət

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M

Sərbəst əmanət

Faiz

2%

Aylıq gəliriniz

8.33 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,200 M