Universal Əmanət

VTB
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

tin müddəti

İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər hər ay ödənildikdə)

AZN

USD

RUB

90 gündən 179 günədək

3,10%

0,50%

0,50%

180 gündən 269 günədək

4,2%

0,75%

0,75%

270  gündən 364 günədək

5,35%

1,45%

1,45%

365 gündən 544 günədək

6,75%

1,95%

1,95%

545 gündən 730 günədək 6,75% 1.95% 1,95%


50 000 AZN / 30 000 USD /  2 000 000 RUB məbləğdən başlayaraq vəsait yerləşdirildikdə


Əmanətin müddəti

İllik faiz dərəcəsi
(Faizlər hər ay ödənildikdə)

AZN

USD

RUB

90 gündən 179 günədək

3,6%

0,75%

0,75%

180 gündən 269 günədək

4,7%

1,0%

1,0%

270  gündən 364 günədək

5,85%

1,7%

1,7%

365 gündən 544 günədək

7,25%

2,2%

2,2%

545 gündən 730 günədək 7,25% 2,2% 2,2%

Məbləğ:100 - 2000 AZN
Müddət: 3 ay - 2 il
Faiz:3.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Sərbəst Əmanət

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M

“Sərfəli” əmanəti

Faiz

12.50%

Aylıq gəliriniz

52.08 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

6,250 M

Sərbəst əmanət

Faiz

2%

Aylıq gəliriniz

8.33 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,200 M

“Sərfəli” əmanəti

Faiz

3%

Aylıq gəliriniz

12.50 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,300 M