Müddətli əmanət

Xalq Bank
Əmanətin bankın saytındakı səhifəsi

Əmanətin valyutası

AZN/USD/EUR

Əmanətin artırılması

İcazə verilmir

Vəsaitlərin qismən çıxarılması

İcazə verilmir

Faizlərin hesablanması və ödənilməsi

Faizlər hər ay (yalnız 6 aydan çox müddəti olan əmanətlər üçün) müştərinin cari və ya kart hesabına köçürülür.

ƏMANƏTİN MÜDDƏTİ

FAİZ DƏRƏCƏSİ

AZN

USD

EUR

3 ay

1.5%

-

-

6 ay

3%

0.5%

0.25%

9 ay

4.5%

0.75%

0.375%

12 ay

6%

1%

0.5%

Qeyd: 100 000 USD/EUR məbləğindən yüksək olan əmanətlər üzrə faiz dərəcələri tərəflərin razılığı əsasında müəyyən edilir.

Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürülərsə, əmanətçiyə əvvəl ödənilmiş faiz məbləği əmanətin əsas məbləğindən tutulur, müştəri ilə müqavilə ləğv olunur və faizlər vəsaitlərin hesabda olduğu müddətə görə hesablanır.

ƏMANƏTİN VALYUTASI

FAİZ DƏRƏCƏSİ

3 aya qədər

3-6 ay

6-9 ay

9-12 ay

AZN

0%

1.5%

3%

4.5%

USD

-

0%

0.5%

0.75%

EUR

-

0%

0.25%

0.375%

Məbləğ:1000 - 100000 AZN
Müddət: 3 ay - 12 ay
Faiz:1.00%

Digər bənzər əmanətlər:

Sandıqça

Faiz

6%

Aylıq gəliriniz

25 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,600 M

Proqress

Faiz

6%

Aylıq gəliriniz

25 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,600 M

Uşaq yığım

Faiz

6%

Aylıq gəliriniz

25 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,600 M

VİP-Rantye

Faiz

6%

Aylıq gəliriniz

25 M

Ümumi gəlir (minimum faizlə)

5,600 M