Biznes / Dövlət və özəl müəssisə əməkdaşları üçün kredit

 
Ad Soyad Ata adı :

Aylıq gəliriniz:

Yaşadığınız Şəhər :

Mobil Telefon :

Doğum tarixi:

İş yeri:

İstədiyiniz Kredit Məbləği :

Email :

Yuxarıda təqdim etdiyim məlumatların doğruluğunu təsdiq edirəm və ödəniş qabiliyyətimin yoxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının kredit reyestrində mənim haqqımda olan bütün məlumatların Bank tərəfindən sorğu edilməsinə və alınmasına əvvəlcədən öz razılığımı bildirirəm.